เครื่องเชื่อมอาร์กอน (TIG)

เครื่องเชื่อม TIG

171

 

 

 

เครื่องเชื่อม Faswel WS-200

เครื่องเชื่อม TIG ให้กระแสเชื่อมถึง 200 AMP

สามารถเลือกโหมดเชื่อมไฟฟ้าได้ ประหยัดไฟ

เหมาะกับการเคลื่อนย้าย

TIGWS200MC

 

-เครื่องเชื่อม Tig WS-200 เป็นเครื่องเชื่อมTig ที่สามารถเชื่อมได้ทั้ง Tig และ MMA (ไฟฟ้า)พร้อมมีระบบ HF ARC-STARTING

ช่วยในการเริ่มต้นในการเชื่อมคงที่ น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย ประหยัดกระแสไฟฟ้า คุณภาพสูง ทำให้แนวเชื่อมมีความเรียบและสวยงาม

นิยมใช้ในการเชื่อมโชวืแนวเชื่อม สามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็ก สแตนเลส ทองแดงและไทเทเนียม

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 


เครื่องเชื่อม TIG

171

 

เครื่องเชื่อม Faswel WS-315

เครื่องเชื่อม TIG ให้กระแสเชื่อมถึง 315 AMP

สามารถเลือกโหมดเชื่อมไฟฟ้าได้ เหมาะกับงานเชื่อมต่อเนื่อง

งานเชื่อมอุตสาหกรรม

TIGWS315MC

 

-เครื่องเชื่อม Tig WS-315 เป็นเครื่องเชื่อม TIG ทีสามารถเชื่อมได้ทั้ง TIG และ MMA (ไฟฟ้า)พร้อมมีระบบ HF ARC-STARTING

ช่วยในการเริ่มต้นในการเชื่อม กระแสไฟเชื่อมคงที่เหมาะกับงานที่หนัก ใช้กระแสไฟสูง ประหยัดกระแสไฟฟ้า คุณภาพสูง ทำให้แนวเชื่อม

มีความเรียบและสวย นิยมใช้ในการเชื่อมโชว์แนวเชื่อมสามารถเชิ่อมได้ทั้ง เหล็ก สแตนเลส ทองแดง และไทเทเนี่ยม

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 


เครื่องเชื่อม TIG

171

 

เครื่องเชื่อม Faswel WS-400

เครื่องเชื่อม TIG ให้กระแสเชื่อมถึง 400 AMP

สามารถเลือกโหมดเชื่อมไฟฟ้าได้

TIGWS400MC

 

-เครื่องเชื่อม Tig WS-315 เป็นเครื่องเชื่อม TIG ทีสามารถเชื่อมได้ทั้ง TIG และ MMA (ไฟฟ้า)พร้อมมีระบบ HF ARC-STARTING

ช่วยในการเริ่มต้นในการเชื่อม กระแสไฟเชื่อมคงที่เหมาะกับงานที่หนัก ใช้กระแสไฟสูง ประหยัดกระแสไฟฟ้า คุณภาพสูง ทำให้แนวเชื่อม

มีความเรียบและสวย นิยมใช้ในการเชื่อมโชว์แนวเชื่อมสามารถเชิ่อมได้ทั้ง เหล็ก สแตนเลส ทองแดง และไทเทเนี่ยม

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 


เครื่องเชื่อม TIG

171

 

เครื่องเชื่อม Faswel WSM-315

เครื่องเชื่อม TIG ให้กระแสเชื่อมถึง 315 AMP

สามารถเลือกโหมดเชื่อมไฟฟ้าได้ เหมาะกับงานเชื่อมต่อเนื่อง

งานเชื่อมอุตสาหกรรม

TIGWS315MC

-เครื่องเชื่อม TIG WSM-315 เป็นเครื่องเชื่อม TIG ทีสามารถเชื่อมได้ทั้ง TIG และ MMA (ไฟฟ้า)พร้อมมีระบบ HF ARC-STARTING

ช่วยในการเริ่มต้นในการเชื่อม กระแสไฟเชื่อมคงที่ มีระบบ Pluse ช่วยในการเชื่อมให้แนวเชื่อมสวยงามขึ้น แนวออกมาเป็นเกร็ดเสมอกันทั้งแนว

สามารถเชื่อมได้ทั้งงานหนา และ งานบาง คุณภาพสูงสามารถเชื่อมได้ทั้ง เหล็ก สแตนเลส ทองแดง และไทเทเนี่ยม

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 


เครื่องเชื่อม TIG

171

 

เครื่องเชื่อม Faswel WSM-400

เครื่องเชื่อม TIG ให้กระแสเชื่อมถึง 400 AMP

สามารถเลือกโหมดเชื่อมไฟฟ้าได้

TIGWSM400MC

 

-เครื่องเชื่อม TIG WSM-315 เป็นเครื่องเชื่อม TIG ทีสามารถเชื่อมได้ทั้ง TIG และ MMA (ไฟฟ้า)พร้อมมีระบบ HF ARC-STARTING

ช่วยในการเริ่มต้นในการเชื่อม กระแสไฟเชื่อมคงที่ มีระบบ Pluse ช่วยในการเชื่อมให้แนวเชื่อมสวยงามขึ้น แนวออกมาเป็นเกร็ดเสมอกันทั้งแนว

สามารถเชื่อมได้ทั้งงานหนา และ งานบาง คุณภาพสูงสามารถเชื่อมได้ทั้ง เหล็ก สแตนเลส ทองแดง และไทเทเนี่ยม

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 


เครื่องเชื่อม TIG

171

 

เครื่องเชื่อม Faswel WSME-315 AC/DC

เครื่องเชื่อม TIG ให้กระแสเชื่อมถึง 315 AMP

สามารถเชื่อมได้ทั้ง เหล็ก สแตนเลสและอลูมิเนี่ยม

เหมาะกับงานเชื่อมต่อเนื่องนาน และงานเชื่อมอุตสาหกรรม

TIGWSME315ACDCMC

 

-เครื่องเชื่อม TIG WSM-315 เป็นเครื่องเชื่อม TIG ทีสามารถเชื่อมได้ทั้ง TIG และ MMA (ไฟฟ้า)พร้อมมีระบบ HF ARC-STARTING

ช่วยในการเริ่มต้นในการเชื่อม กระแสไฟเชื่อมคงที่ มีระบบ Pluse ช่วยในการเชื่อมให้แนวเชื่อมสวยงามขึ้น แนวออกมาเป็นเกร็ดเสมอกันทั้งแนว

สามารถเชื่อมได้ทั้งงานหนา และ งานบาง คุณภาพสูงสามารถเชื่อมได้ทั้ง เหล็ก สแตนเลส ทองแดง และไทเทเนี่ยม และอลูมิเนียม

รายละเอียดเพิ่มเติม >>