เครื่องตัดพลาสม่า (Plasma)

victor

 

 

 

 

THMALCUT12MCThermal Dynamic Cutmaster 12 MM

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

ความหนาที่ตัดได้สวย (Recommended) 12 mm

ความหนาที่ตัดขาดได้     (Maximum)      15 mm

ความหนาที่เจาะได้             (Pierce)          6 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

 

THMALCUT12MCThermal Dynamic Cutmaster 20 MM

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

ความหนาที่ตัดได้สวย  (Recommended) 20 mm

ความหนาสูงสุดที่ตัดได้    (Maximum)      25 mm

ความหนาที่ตัดขาดได้      (Severance)    32 mm

ความหนาที่เจาะได้              (Pierce)        12 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

 

THMALCUT12MCThermal Dynamic Cutmaster 25 MM

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

ความหนาที่ตัดได้สวย  (Recommended) 25 mm

ความหนาสูงสุดที่ตัดได้    (Maximum)      30 mm

ความหนาที่ตัดขาดได้     (Severance)     38 mm

ความหนาที่เจาะได้              (Pierce)        15 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

 

THMALCUT35MCThermal Dynamic Cutmaster 35 MM

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

ความหนาที่ตัดได้สวย (Recommended) 35 mm

ความหนาสูงสุดที่ตัดได้    (Maximum)     40 mm

ความหนาที่ตัดขาดได้     (Severance)    45 mm

ความหนาที่เจาะได้              (Pierce)       20 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

 

THMALCUT12MC

Thermal Dynamic Cutmaster 40 MM

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

ความหนาที่ตัดได้สวย (Recommended) 40 mm

ความหนาสูงสุดที่ตัดได้    (Maximum)     50 mm

ความหนาที่ตัดขาดได้     (Severance)    55 mm

ความหนาที่เจาะได้              (Pierce)       25 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

 

THMALPAK@200MCThermal Dynamic Cutmaster PAK@200

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

ความหนาที่ตัดได้สวย  (Recommended) 50 mm

ความหนาสูงสุดที่ตัดได้     (Maximum)     70 mm

ความหนาที่ตัดขาดได้      (Severance)    75 mm

ความหนาที่เจาะได้              (Pierce)        35 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

THMALAUTOCUT60MC

Thermal Dynamic Cutmaster A40

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

ความหนาที่ตัดได้สวย (Recommended) 6 mm

ความหนาสูงสุดที่ตัดได้   (Maximum)     12 mm

ความหนาที่ตัดขาดได้    (Severance)     25 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


 

 

 

THMALAUTOCUT60MCThermal Dynamic Cutmaster A60

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

ความหนาที่ตัดได้สวย(Recommended) 10 mm

ความหนาสูงสุดที่ตัดได้  (Maximum)      15 mm

ความหนาที่ตัดขาดได้  (Severance)       25 mm

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


 

 

THMALAUTOCUT60MC

Thermal Dynamic Cutmaster A80

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

ความหนาที่ตัดได้สวย (Recommended) 12 mm

ความหนาสูงสุดที่ตัดได้   (Maximum)      20 mm

ความหนาที่ตัดขาดได้    (Severance)     30 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

 

THMALAUTOCUT60MC

Thermal Dynamic Cutmaster A120

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

ความหนาที่ตัดได้สวย (Recommended) 15 mm

ความหนาสูงสุดที่ตัดได้   (Maximum)      20 mm

ความหนาที่ตัดขาดได้    (Severance)     40 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

 

.THMALAUTOCUT200XTMC

Thermal Dynamic Cutmaster AUTOCUT200XT

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


 

 

.THMALAUTOCUT300XTMC

Thermal Dynamic Cutmaster AUTOCUT300XT

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 


 

.THMALULTRACUT100XTMC

 

Thermal Dynamic Cutmaster Ultra-CUT100XT

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 


 

.

Thermal Dynamic Cutmaster Ultra-CUT200XTTHMALALTRACUT200XTMC

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


..

Thermal Dynamic Cutmaster Ultra-CUT300XTTHMALULTRACUT300XTMC

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 


 

.THMALULTRACUT400XTMC

Thermal Dynamic Cutmaster Ultra-CUT400XT

VICTOR Thermal Dynamic นำเข้าจากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่สามารถตัดชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวย โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้เสียเวลา และสามารถตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


 

 

faswel

 

 

 

 

Faswel LG – 40

ให้กระแสไฟในการตัด 15-40 Amp
ตัดได้หนาสูงสุด 12 MM ใช้ได้กับเหล็ก อลูมิเนียม โลหะทุกชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


 

.


Faswel LG – 100

ให้กระแสไฟในการตัด 30-100 Amp
ตัดได้หนาสูงสุด 40 MM ใช้ได้กับเหล็ก
อลูมิเนียม โลหะทุกชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม