อะไหล่พลาสม่า (Plasma)

อะไหล่พลาสม่า PMX

PMX 380   hypertherm

Retaining Cap PMX380 (code 220016)

Nozzle PMX380 (code 120504)

Electrode PMX380 (code 020382)

Swirl Ring PMX380 (code 220013)

Torch Main Body PMX380

Handle PMX380

Safty Switch

Hand Torch PMX380 / 6m.

.

.

PMX 600

Shield Machine PMX600

Shield Hand (code 120828)

Retaining Cap (code 120600)

Nozzle (code 120626)

Electrode (code 120573)

Swirl Ring (code 120576)

Torch Main Body PMX600

Standard Part PMX600

Unshielded Part PMX600PMX600

Shield Hand (code 120303)

Retaining Cap (code 120600)

Nozzle  (code 120606)

Electrode (code 120574)

Swirl Ring (code 120576)

Torch Main Body PMX600

Standard Part PMX600

Gouging Part PMX600

Shield Hand (code 120608)

Retaining Cap (code 120600)

Nozzle (code 120831)

Electrode (code 120573)

Swirl Ring (code 120576)

Torch Main Body PMX600

Standard Part PMX600

.

.

PMX 1000/1250

Shield Machine PMX1000/1250

Shield Hand (code 120929)

Retaining Cap (code 120928)

Nozzle (code 120932/120931/120927)

Electrode (code 120926)

Swirl Ring (code 120925)

Torch Main Body PMX1000/1250

Standard Part PMX1000/1250

Unshielded Part PMX1000/1250PMX1000

Shield Hand (code 120979)

Retaining Cap (code 120928)

Nozzle (code 220906/220907/120980)

Electrode (code 120926)

Swirl Ring (code 120925)

Torch Main Body PMX1000/1250

Standard Part PMX1000/1250

Gouging Part PMX1000/1250

Shield Hand (code 120977)

Retaining Cap (code 120928)

Nozzle (code 220059)

Electrode (code 120926)

Swirl Ring (code 120925)

Torch Main Body PMX1000/1250

Standard Part PMX1000/1250

.

.

PMX 1650

Shield Machine PMX1650

Shield Hand (code 120929/220066)

Retaining Cap (code 120928/220048)

Nozzle (code 120932/120931/120928/220048)

Electrode (code 120926/220097)

Swirl Ring (code 120925/220061)

Torch Main Body PMX1000/1250

Standard Part PMX1000/1250

Unshielded Part PMX1650PMX1650

Shield Hand (code 120979)

Retaining Cap (code 120928/220048)

Nozzle(code 220006/220007/120980/220084)

Electrode (code 120926/220097)

Swirl Ring (code 120925/220061)

Torch Main Body PMX1000/1250

Standard Part PMX1000/1250

Gouging Part PMX1650

Shield Hand

Retaining Cap

Nozzle

Electrode

Swirl Ring

Torch Main Body PMX1000/1250

Standard Part PMX1000/1250

.

.

MAX 200

MAX200

Shield 40, 100, 200 A

Retaining Cap

Nozzle 40, 100, 200 A

Swirl Ring

Electrode

Plasma Gas / Shield Gas

(Air/Air)(O2/Air)(H35/N2)(N2/O2)(N2/Air)

.

.

Power Max 30

MAX30

Deflector (code 220569)

Retaining Cap (code 220483)

Nozzle (code 220480)

Swirl Ring (code 220479)

Electrode (code 220478)

Torch Main Body PMX30

Handle PMX30

Hand Torch PMX30 4.5m

.

.

Power Max 45

Shield Machine PMX45

Shield (code 220874)

Retaining Cap (code 220713)

Nozzle (code 220671)

Swirl Ring (code 220670)

Electrode (code 220669)

Torch Main Body PMX45

Standard Part PMX45

Unshielded Part PMX45MAX45

Shield (code 220717)

Retaining Cap (code 220713)

Nozzle (code 220718)

Swirl Ring (code 220670)

Electrode (code 220669)

Torch Main Body PMX45

Standard Part PMX45

Gouging Part PMX45

Shield (code 220875)

Retaining Cap (code 220713)

Nozzle (code 220672)

Swirl Ring (code 220670)

Electrode (code 220669)

Torch Main Body PMX45

Standard Part PMX45

.

.

Power Max 65/85

Shield Machine PMX65/85

Shield (code 220818)

Retaining Cap (code 220854)

Nozzle (code 220841/220819/220816)

Swirl Ring (code 220842)

Electrode (code 220857)

Torch Main Body PMX65/85

Standard Part PMX65/85

Unshielded Part PMX65/85MAX65

Shield (code 220796)

Retaining Cap (code 220854)

Nozzle (code 220797)

Swirl Ring (code 220842)

Electrode (code 220857)

Torch Main Body PMX65/85

Standard Part PMX65/85

Gouging Part PMX65/85

Shield (code 220931)

Retaining Cap (code 220854)

Nozzle (code 220930)

Swirl Ring (code 220842)

Electrode (code 220857)

Torch Main Body PMX65/85

Standard Part PMX65/85

                                                         ติดต่อสอบถาม
                                       Tel: 02-922-7665, 086-331-1477
                                       086-329-8341, Fax: 02-922-7655